Astăzi, 28 mai 2015, s-a lansat proiectul ”Istoria holografică multietnică a Brăilei”

Joi, 28 mai 2015, la orele 9.00, la sediul Direcției de Strategii, Proiecte, Programe de Dezvoltare, Relații Internaționale – Primăria Brăila, Str. Vapoarelor nr. 2, Municipiul Brăila, a avut loc lansarea proiectului ”Istoria holografică multietnică a Brăilei”. Lansarea a avut loc în cadrul unei conferințe de presă la care au participat primarul Municipiului Brăila, Aurel-Gabriel Simionescu, directorul executiv al Direcției de Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Relații Internaționale și parte din  echipa de management a proiectului. La conferință au fost furnizate jurnaliștilor și comunicatorilor prezenți mape, pliante, afișe, fluturași, CD-uri cu materiale despre proiect și însemnele finanțatorului, ale programului, ale Unității de Management a Proiectului și ale promotorului și partenerului norvegian.

Grant în valoare de 513.973 lei

Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 513.973,00 lei acordată printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României  în cadrul Programului PA17/RO13  – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, program implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului. Proiectul este implementat de Municipiul Brăila, în parteneriat cu Jazzmontor AS Norvegia, în perioada ianuarie – septembrie 2015, în baza contractului PA17RO13/LP27/22.12.2014.

În cadrul proiectului ”Istoria holografică multietnică a Brăilei” vor fi realizate două filme despre istoria tumultoasă a Brăilei și buna prietenie a celor 13 etnii de aici care au contribuit la dezvoltarea orașului cosmopolit, filme ce vor fi proiectate holografic și cvasiholografic în spațiul public în vederea sporirii dialogului cultural  şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea şi prezentarea inovativă a diversităţii culturale.

Obiective specifice

În mod specific, proiectul vizează întărirea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din Norvegia, în domeniul artei şi culturii, cu accent pe diversitate; consolidarea accesului publicului larg la cultură prin prezentarea proiecţiilor holografice ale filmelor cu mesaj vizual istoric şi multietnic relevant; realizarea unei înţelegeri optime a diversitaţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a minoritaţilor, între care și rromi; dezvoltarea (extinderea) oportunităţilor de derulare a unor activităţi diverse, moderne, respectiv proiecţii holografice şi cvasiholografice. Se pun astfel bazele a două campanii de conştientizare a rolului artei ca mijloc de educare, prin realizarea a două filme de promovare a diversităţii culturale locale și a trei proiecţii holografice şi cvasiholografice pentru promovarea identităţii multietnice a Brăilei.

Material Prezentare

Imagini eveniment