Prin acest proiect ce va fi implementat în nouă luni, realizăm proiecţii holografice în spaţiul public, pentru publicul larg şi populaţia şcolară (grupuri ţintă), pe o scenă amenajată pe Faleza Dunării, proiecţii ale unor filme-scurtmetraje cu un conţinut istoric-cultural, filme documentate şi editate în mod profesional.

Brăila, veche raia turcească (Ibrail)- oraşul cosmopolit- multietnic care „respiră” istorie prin fiecare piatră ce-i clădeşte „chipul”- a fost atestat documentar prima dată în 1368, are o istorie veche şi unică în sensul că etniile, 13 la număr, inclusiv rromii, au contribuit decisiv, cultural şi economic, în perioada interbelică, la dezvoltarea oraşului, însă, în prezent, oraşul a pierdut din această identitate istorică multietnică, datorită lipsei mijloacelor eficiente de promovare a diversităţii în rândul publicului larg şi în rândul populaţiei şcolare, receptivă la nou. Se impune o valorizare aparte a filelor sale de istorie, prin holografie şi pentru a ajunge la publicul larg, cu focus spre publicul tânăr (estimăm un grup ţintă de 150.000 persoane).

E nevoie de proiecte care să promoveze istoria culturală a Brăilei (zidul Cetăţii şi alte momente istorice relevante), istoria minorităţilor- inclusiv a rromilor- odată cu oraşul, o promovare care să prindă la publicul de toate vârstele, să atragă prin naturaleţe şi pitoresc, dar şi prin tehnica nouă de promovare a existenţei de-a lungul veacurilor a tradiţiilor şi obiceiurilor etniilor (lipoveni-ruşi, rromi, turci, greci, evrei, italieni, bulgari, armeni, ş.a.m.d) din Brăila, având în vedere priorităţile şi planurile europene şi locale de incluziune socială şi desegregare a etniilor.

Obiectivul general al proiectului este sporirea dialogului cultural şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea şi prezentarea inovativă a diversităţii culturale locale.

Obiectivele specifice: -întărirea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din Norvegia, în domeniul artei şi culturii, cu accent pe diversitate. -consolidarea accesului publicului larg la cultură prin prezentarea proiecţiilor holografice ale filmelor cu mesaj vizual istoric şi multietnic relevant. -realizarea unei înţelegeri optime a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a minorităţilor, între care şi rromi. -dezvoltarea (extinderea) oportunităţilor de derulare a unor activităţi diverse, moderne (proiecţii holografice, cvasiholografice).

Rezultatele aşteptate:. Promovarea educaţiei prin artă şi cultură pentru un public mai larg; Consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor; Evenimente / producţii cu şi despre minorităţi (târguri, festivaluri, reprezentaţii).

Indicatorii: Două campanii de conştientizare a rolului artei ca mijloc de educare; Trei proiecţii holografice şi cvasiholografice pentru promovarea identităţii multietnice; Două filme de promovare a diversităţii culturale.