“Istoria holograficã multietnicã a Brãilei”

Vã invitãm, joi, 14 Iulie 2016, începând cu orele 9.00, la sediul Direcţiei Strategii, Proiecte şi Programe de Dezvoltare, Relaţii Internaţionale – Primãria Brãila, str. Vapoarelor nr. 2, Brãila, la conferinţa de presã prilejuitã de finalizarea, în data de 31.07.2016, a proiectului ”Istoria holograficã multietnicã a Brãilei”.
Implementat de Municipiul Brãila, în parteneriat cu Jazzmontor AS Norvegia, în perioada Ianuarie 2015 – Iulie 2016, proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilã în valoare de 513.973 lei, acordatã printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României în cadrul Programului PA17/RO13 – Promovarea diversitãþii în culturã şi artã în cadrul patrimoniului cultural european, program gestionat de  Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.
În cadrul proiectului ”Istoria holograficã multietnicã a Brãilei” au fost realizate douã filme despre istoria tumultoasã a Brãilei şi buna prietenie a celor 13 etnii de aici care au contribuit la dezvoltarea cosmopolitã a oraşului. Filmele vor fi proiectate în condiţii speciale, cu aparaturã de ultimã generaţie, la Sala Studio din cadrul Teatrului « Maria Filotti »  în zilele de 15, 16 şi 17 iulie 2016, începând cu orele 17.00.
În mod specific, proiectul a vizat întãrirea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din Norvegia, în domeniul artei şi culturii, cu accent pe diversitate, consolidarea accesului publicului larg la culturã prin prezentarea a 2 filme cu mesaj vizual istoric şi multietnic relevant, realizarea unei înţelegeri optime a diversitãţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a minoritãţilor, între care şi rromi, dezvoltarea (extinderea) oportunitãţilor de derulare a unor activitãţi diverse, moderne, respectiv proiecţii holografice şi cvasiholografice. S-au pus astfel bazele a douã campanii de conştientizare a rolului artei ca mijloc de educare, prin realizarea a douã filme de promovare a diversitãţii culturale locale şi organizarea trei evenimente pentru promovarea identitãţii multietnice a Brãilei.Informaþii suplimentare: Marian Giugiuc, manager proiect, la telefon: 0239/619197 sau la adresa de e-mail: mariangiugiuc@primariabr.ro.