Joi, 14 iulie 2016, la orele 9.00, la sediul Direcției Strategii, Proiecte si Programe de Dezvoltare, Relații Internaționale – Primăria Brăila, Str. Vapoarelor nr. 2, Municipiul Brăila, a avut loc conferinta de finalizare a proiectului ”Istoria holografică multietnică a Brăilei”. La conferința de presă au participat primarul Municipiului Brăila, d-nul Marian – Viorel Dragomir, fostul primar al Municipiului Braila, d-nul Aurel-Gabriel Simionescu, d-na Iuliana Neagu, Directorul executiv al Direcției de Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Relații Internaționale și o mare parte din echipa de management a proiectului. La conferință au fost furnizate jurnaliștilor și comunicatorilor prezenți mape, pliante, afișe, fluturași, CD-uri cu materiale despre proiect și însemnele finanțatorului, ale programului, ale Unității de Management a Proiectului și ale Promotorului și Partenerului norvegian.

Proiectul a beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului PA17/RO13 – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, program finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.
Valoarea totală a proiectului a fost de 513.973 lei, din care valoarea Grantului SEE a fost de 436.877,05 lei, iar cofinanţarea de la Bugetul de stat a fost de 77.095,95 lei.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat sporirea dialogului cultural si protejarea identitatii europene prin intelegerea si prezentarea inovativa a diversitatii culturale locale.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost :
– Intarirea relatiilor bilaterale intre operatorii culturali romani si cei din Norvegia, in domeniul artei si culturii, cu accent pe diversitate ;
– Consolidarea accesului publicului larg la cultura prin prezentarea proiectiilor holografice ale filmelor cu mesaj vizual istoric si multietnic relevant
– Realizarea unei intelegeri optime a diversitatii culturale si consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a minoritatilor, intre care si rromi ;
– Dezvoltarea (extinderea) oportunitatilor de derulare a unor activitati diverse, moderne (proiectii holografice, cvasiholografice)

Prin realizarea acestui proiect ne-am dorit, pe de o parte, să prezentăm 2 secvente din istoria tumultoasă a oraşului, istorie amprentată de etniile care de-a lungul timpului, în armonie, au dezvoltat vechea cetate a Brăilei, iar pe de alta parte sa promovam educaţia prin artă şi cultură pentru un public cat mai larg.
Cele 2 momente alese pentru a fi transpuse prin filmele realizate au fost razboiul ruso-turc din 1828-1829 si contribuția celor 13 minorități la reconstrucția și dezvoltarea economică a orașului Brăila în perioada 1829 – 1945.

Material Prezentare

Imagini eveniment