Istoria holografică multietnică a Brăilei

În perioada Ianuarie 2015 – Iulie 2016, Municipiul Brăila, în calitate de Promotor de proiect, și Jazzmontor AS Norway, în calitate de Partener, au implementat, în baza Contractului de finanțare PA17RO13/LP27/22.12.2014, proiectul “Istoria holografică multietnică a Brăilei ”.

Proiectul a beneficiat  de finanțare nerambursabilă  în cadrul Programului PA17/RO13  – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european, program  finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Valoarea totală a proiectului a fost  de 513.973 lei, din care valoarea Grantului SEE a fost  de 436.877,05 lei, iar cofinanţarea de la Bugetul de stat  a fost de 77.095,95 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat sporirea dialogului cultural si protejarea identitatii europene prin intelegerea si prezentarea inovativa a diversitatii culturale locale.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost :

–           Intarirea relatiilor bilaterale intre operatorii culturali romani si cei din Norvegia, in domeniul artei si culturii, cu accent pe diversitate ;

–           Consolidarea accesului publicului larg la cultura prin prezentarea proiectiilor  holografice ale filmelor cu mesaj vizual istoric si multietnic relevant

–           Realizarea unei intelegeri optime a diversitatii culturale  si consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a minoritatilor, intre care si rromi ;

–           Dezvoltarea (extinderea) oportunitatilor de derulare a unor activitati diverse, moderne (proiectii holografice, cvasiholografice)

Prin realizarea acestui proiect ne-am dorit, pe de o parte, să prezentăm 2 secvente din istoria tumultoasă a oraşului, istorie amprentată de etniile care de-a lungul timpului, în armonie, au dezvoltat vechea cetate a Brăilei, iar pe de alta parte sa promovam educaţia prin artă şi cultură pentru un public cat mai larg.

Cele 2 momente alese pentru a fi transpuse prin filmele realizate  au fost razboiul ruso-turc din  1828-1829 si contribuția celor 13 minorități la reconstrucția și dezvoltarea economică a orașului Brăila în perioada 1829 – 1945.

Brăila este un oraș cu o istorie impresionantă. A trecut prin veacuri rezistând incursiunilor agresive care l-au vizat, incursiuni realizate atât de domnitorii români (a fost arsă de Ștefan cel Mare), dar și de străini. Turcii ne-au ocupat timp de 300 de ani, Brăila fiind printre putinele orase  din țară care au fost raiale turcesti, după care au venit rușii și au dărâmat din aproape tot.

Oraș la Dunăre, Brăila a fost portul în care s-au adăpostit patrioții altor țări atunci cînd erau prigoniți în locurile natale. Așa s-a întâmplat că la Brăila s-a publicat primul Abecedar al limbii albaneze, la Brăila s-au organizat mulți ani bulgarii conduși de Hristo Botev, aici s-au adăpostit rușii lipoveni, iar evreii, italienii, grecii, armenii, veneau la Brăila ca la un tărâm al făgăduinței, fără un ban în buzunar și deveneau oameni de afaceri bogați, după cum se consemna în ziarele timpului.

Economia prosperă timp de sute de ani a dus și la dezvoltarea culturii. Brăilenii își doreau să știe mai multe, să fie educați, priveau cu respect familiile boierilor și încercau să le urmeze exemplul, iar arta era mijlocul cel mai accesibil pentru a reuși să evolueze nu numai financiar, ci și spiritual. Casele se construiau la fel ca cele din marile capitale europene, fiecare avea pianul ei, iar evenimentele artistice, culturale deveniseră ceva obișnuit. Oameni din toate colțurile țării și ale Europei au găsit aici locul perfect pentru a rămâne și au creat o atmosferă favorabilă dezvoltării spirituale. Aici s-a înființat Clubul ”Voltaire”, unde se țineau săptămânal conferințe de către profesorii locului sau personalități de la nivel național, aici a înființat George Cavadia, un Mecena al Brăilei, Societatea muzicală Lyra, transformată ulterior în Conservator. Așa s-a ajuns ca la sfârșitul secolului XIX Brăila să fie numită orașul cu 1.000 de piane iar în perioada interbelică să fie considerată un barometru cultural.

Brăila este considerat oraşul celor 13 etnii, minorităţi care-şi pierd identitatea odată cu trecerea vremii în conştiinţa generaţiilor tinere. Aici, în perioada interbelică, era consemnată prezenţa celor mai multe minorităţi din România, turcii, evreii, rromii, ruşii-lipoveni, bulgarii, armenii, grecii, maghiarii, germanii, ucrainienii, polonezii, albanezii şi italienii trăiau „în bună prietenie” cu românii statorniciţi aici, fiecare ocupându-şi locul său bine stabilit în comunitate, fiecare scriind, în felu-i, o pagină din istoria oraşului Brăila. Acum, imaginea cetăţii de altădată, dar şi tradiţiile şi obiceiurile inedite ale etniilor se pierd odată cu trecerea timpului, şi este imperios necesar ca aceste tradiţii şi obiceiuri să fie „culese”, reconstituite, valorizate si   puse în valoare în mod organizat – în cadrul unor holograme ce vor fi prezentate într-un loc public.

Din aceste considerente care să promoveze istoria cetatii   Brăilei, a  minorităţilor care s-au dezvoltat odată cu oraşul, o promovare care să prindă la publicul de toate vârstele, să atragă prin naturaleţe şi pitoresc, dar şi prin tehnica nouă de promovare a existenţei de-a lungul veacurilor a tradiţiilor şi obiceiurilor etniilor (lipoveni-ruşi, rromi, turci, greci, evrei, italieni, bulgari, armeni, ş.a.m.d) din Brăila.

Publicul larg, cetăţenii din Brăila, turiştii care vor ajunge în Brăila si elevii din scolile generale brailene reprezinta Grupul tinta al acestui proiect. Pentru spectatorii care doresc să vadă un spectacol inedit, care sa contribuie la sporirea dialogului cultural şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale promovam educaţia prin artă şi cultură. Nevoile abordate: promovarea istoriei multietnice a Brăilei prin crearea unei punţi a cunoaşterii între generaţii, promovarea oraşului într-un mod inedit atât pe plan naţional, cât şi internaţional, cu partener iniţiat şi avizat din Norvegia.

Parteneriatul cu Jazzmontør AS, firma specializată în realizarea de filme de scurt metraj și organizarea de worskshop-uri și sesiuni de training în domeniul povestirilor digitale, a vizat creșterea cooperării în domeniul artei și culturii, îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce și împărtășirea experienței dobândite în urma activităților sau proiectelor desfășurate în domeniul artelor și culturii.

In concluzie, prin implementarea   proiectului ne-am dorit sa  contribuim  la promovarea educaţiei prin artă şi cultură pentru un public cat mai larg prin realizarea de proiecte în domeniul artelor spectacolului și la consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor locale.

Principalele activitati ale proiectului au fost:

 – Activitatea 1  –  Management de proiect

 – Activitatea 2 – Traducere şi interpretariat

 – Activitatea 3 – Punerea în scenă a filmelor

 – Activitatea 4 – Producţii filme

 – Activitatea 5 – Proiecţii holografice şi cvasiholografice

 – Activitatea 6 – Publicitate şi informare

 – Activitatea 7 – Audit

 

Ce ne-am propus sa realizam:

  1. Două campanii de conştientizare a rolului artei ca mijloc de educare realizate prin intermediul website-ul proiectului, prin distributia de materiale publicitare (afise, pliante, fluturasi,   comunicate de presa, conferinţe de presă) si realizarea de alte materiale de promovare  – bannere, roll-up-uri, bratari personalizate, insigne si pop-up spider;
  2. Două filme de promovare a diversităţii culturale si multietnice a Brailei;
  3. Trei proiecţii ale celor 2 filme realizate pentru promovarea identităţii multietnice a Brailei

Ce rezultate am obtinut:

1.Doua  campanii de promovare a proiectului si a finantatorului programului – conferinta de presa, comunicat de presa, anunt radio, afise, fluturasi si pliante, bannener si roll-up  – realizate conform cerintelor Manualului de Identitate Vizuala al Programului PA17RO13  si Planului de publicitate al proiectului.

2.Doua  filme de promovare a diversităţii culturale si multietnice a Brailei au fost realizate in perioada mai – august  2015 de catre S.C. Media Full S.R.L. Braila in colaborare  cu reprezentatul partenerului norvegian, d-nul Kristoffer Pahle Pedersen.

  1. Pentru realizarea proiectiilor au fost achizitionate echipamente IT si echipamente speciale de proiectie – 1 laptop, 1 ecran de proiectie HoloPro si 1 videoproiector Panasonic PT DZ-10K. Deasemenea au mai fost achizitionate si echipamente de scenotehnica si echipamente audio.

Prezentare