Finalizare proiect Istoria holografică multietnică a Brăilei

Joi, 14 iulie 2016, la orele 9.00, la sediul Direcției Strategii, Proiecte si Programe de Dezvoltare, Relații Internaționale – Primăria Brăila, Str. Vapoarelor nr. 2, Municipiul Brăila, a avut loc conferinta de finalizare a  proiectului ”Istoria holografică multietnică a Brăilei”.

Maria Filotti

Catedrala

Istoria holografică multietnică a Brăilei

Prin acest proiect ce va fi implementat în nouă luni, realizăm proiecţii holografice în spaţiul public, pentru publicul larg şi populaţia şcolară (grupuri ţintă), pe o scenă amenajată pe Faleza Dunării, proiecţii ale unor filme-scurtmetraje cu un conţinut istoric-cultural, filme documentate şi editate în mod profesional.

Brăila, orașul cosmopolit care respiră istorie, promovat prin proiecții holografice și cvasiholografice în spațiul public

Brăila este considerat oraşul celor 13 etnii, minorităţi care-şi pierd identitatea odată cu trecerea vremii în conştiinţa generaţiilor tinere. Aici, în perioada interbelică, era consemnată prezenţa celor mai multe minorităţi din România, turcii, evreii, rromii, ruşii-lipoveni, bulgarii, armenii, grecii, maghiarii, germanii, ucrainienii, polonezii, albanezii şi italienii trăiau „în bună prietenie” cu românii statorniciţi aici, fiecare ocupându-şi locul său bine stabilit în comunitate, fiecare scriind, în felu-i, o pagină din istoria oraşului Brăila.

Proiect finantat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României  în cadrul Programului PA17/RO13  – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european